Iskolatörténet

A XVII. századból származik a devecseri iskoláztatás történetének legelső dokumentuma, egy 1695. évi összeírás, amely abból az időből való, amikor a Devecserben élő földesúri család tagjai, Csoron János és Nádasdy Kristóf protestáns vallása miatt a településen található iskola is a protestánsok fennhatósága alatt működött.

A protestánsok elköltözése után a római katolikus felekezetűek lettek többségben, így az oktatás is a római katolikus egyház felügyelete alá került.

Az 1777. évi Ratio Educationis (első közoktatásügyet szabályozó intézkedés) az ország valamennyi iskoláját állami felügyelet alá helyezte, ennek ellenére azok felekezeti iskolák maradtak, és a községek, városok tartották fenn őket.

1783. május 7-én katasztrófa szakadt Devecserre, a legtöbb épülettel együtt leégett az „Iskola Háznak födele”. Az egri püspök utasítása szerint az iskolát cseréppel kell befedni. A helyreállítás folyamán újabb tűz ütött ki, melyben az akkori tanító teljesen tönkrement.

Az 1817. évtől tanító iskolamester egyik segédtanítója a későbbi nagy népvezér és forradalmár, Táncsics Mihály volt.

1824. december 1-jéről származik az iskolaépület első részletesebb leírása. Az iskolát és a tanítólakot az uradalom építtette kőből. A cseréppel fedett két tantermes épületben 200 gyerek tanult.

Az elkövetkező időben a gyerekek száma évről évre nőtt, őket egy tanító és két segédtanító oktatta. Az épület anyagi ellátottsága, valamint a tanulók számára nyújtott lehetőségei meglehetősen kedvezőtlennek bizonyultak ebben az időben. A 364 tanuló az igen szűk iskolában alig fért el.

1875-ben az egyházmegye egy új népiskola felépítésére vállalkozott. Az új iskola a templom mögött, a régi iskola helyén épült fel. A népiskola tanítója 1882-1883 között, iskolánk névadója, Gárdonyi Géza volt.

1897 után, a települést sújtó járványok, a fokozatosan emelkedő gyermeklétszám miatt kialakult helyzet, az I. világháború eseményei azt eredményezték, hogy az oktatásügy nem sokat fejlődött Devecserben.

1936 júliusában Gárdonyi emléktáblát avattak fel az iskolaépület falán.

A folyamatos létszámemelkedés miatt, három osztálynak nem jutott hely, így hat osztály felváltva járt iskolába.

A II. világháború idején, 1944. október 29-én rendelet jelent meg az oktatás ideiglenes szüneteltetéséről, de Devecserben tovább tanítottak, ameddig lehetséges volt, a tanulók a tanítóik lakására jártak el tanulni.

1948 márciusában tértek át Devecserben a nyolcosztályos általános iskolai oktatásra, ezért még inkább szükségessé vált az iskola bővítése, amely 1950-ben, az államosítást követően megtörtént, és az elkövetkező években folyamatosan zajlott. Pozitív változást jelentett az izraelita iskola emeletén kialakított tornaterem is.

1955. február 2-án a Járási Tanács VB. oktatási osztálya engedélyezte, hogy az intézmény  a Gárdonyi Géza Általános Iskola Devecser nevet használja.

Az állandó tanteremhiány megszüntetése érdekében új iskolaépület készült. 1967. február 25-én vehették birtokukba a felső tagozatos tanulók az ún. nagyiskolát. Az új épületben nyolc tanterem, négy szakelőadó terem, tornaterem, két gyakorlati terem kapott helyet.

1971-ben megkezdték a Petőfi téri iskola átalakítását is. A tatarozás során az épületre jellemző építészeti részleteket megsemmisítették, városképi jelentősége megsemmisült. Tíz tantermet alakítottak ki, öthöz játékszobát építettek.

1973-ban megkezdte működését az ajkai kisegítő iskolából kihelyezett két gyógypedagógiai osztály.

1986-os évben jelentős létszámcsökkenés mutatkozott a tanulólétszámban, ennek ellenére, az iskola továbbra is tanteremhiánnyal küzdött, melynek megoldása érdekében 1994-ben célszerűnek tűnt a volt járási bíróság épületében már működő oktatás négy tantermesre való bővítése.

Gyermekek, tanárok, szülők álma valósult meg 1998-ban, amikor Devecserben elkezdődött a zeneoktatás. A zeneiskola az általános iskola tagozataként kezdte meg működését.

Napjaink

Közel 50 éves múltat követően, jelentős infrastrukturális beruházások kezdődtek városunkban, részben uniós támogatásokból, részben pedig a városunkat 2010-ben sújtó iszapkatasztrófa adományaiból finanszírozva. Ennek köszönhetően, a település általános iskolája megújult külsővel, új arculattal áll a jövő felé.

2008. Devecser Város Önkormányzata, mint fenntartó összevonta az óvodát és az iskolát, mint Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

2009. Átadták a Várkerti iskola megújult épületét.

2011. Befejeződtek a Petőfi téri iskola épületének felújítási munkálatai.

2012. Megújult az egykori „zsidó iskola”, ahol a Máltai Szeretet Szolgálat 2013-ban szakiskolát nyitott, diákjaink pedig a tornatermet látogathatják.

Devecser Város Önkormányzata a Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt átszervezte oly módon, hogy két intézményt, iskolát és óvodát hozott létre. Iskolánk a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet kapta.

2013. január 1-től az iskolát átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.